คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Currency :

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดมเทค จำกัด (Themtech Co., Ltd.)

     บริษัท เดมเทค จำกัด เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับดูแลผู้ป่วยและคนชราจากผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ระดับชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ แบรนด์ Quha oy (ฟินแลนด์), Armon (เนเธอร์แลนด์), Camanio care (สวีเดน), Tuin Aid (เดนมาร์ก), Economic Holland B.V (เนเธอร์แลนด์) เป็นต้น เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอำนวยความสะดวก หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและคนชรา โดยทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (อ้างอิงจาก : ข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ดังนั้น อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยและคนชรานั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในประเทศไทย

วิสัยทัศน์
     "เราจะเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมสำหรับดูแลผู้ป่วยและคนชราที่ทันสมัย"

พันธกิจ
     1. จำหน่ายสินค้าให้มีคุณภาพ, ความปลอดภัยและหลากหลาย มีความทันสมัย
     2. การบริการที่ดีเพื่อนําไปสู่ความประทับใจให้กับลูกค้า
     3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
     4. การพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและทําประโยชน์เพื่อสังคม

การรับรองคุณภาพ
     ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยและคนชรา โดยอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวได้รับมาตรฐาน CE Mark ประเภทเครื่องมือแพทย์ระดับสากล จึงสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องมือแพทย์ของเรามีมาตรฐานความปลอดภัยและการันตีได้ถึงคุณภาพของสินค้า รวมไปถึงการได้รับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากกรมการอาหารและยา และใบ Certificate Free Sale (CFS) ที่อนุญาตให้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยได้โดยถูกต้องความพร้อมของทางบริษัทฯ
     บริษัท เดมเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการในงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยและคนชราที่ได้มาตรฐาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรจำนวนมากกว่า 100 ท่าน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. แผนกเครื่องมือแพทย์ : ทางเรามีทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์ที่มีความรู้และความชำนาญพร้อมให้บริการ รวมถึงคำปรึกษาให้กับลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศ
     2. แผนกบริการหลังการขาย : ทางเรามีทีมงานบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ ด้วยช่างผู้ชำนาญงานมากกว่า 20 ปี อะไหล่ทุกชิ้นมาจากประเทศผู้ผลิตสินค้าที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยทีมช่างและวิศวกรหลังการขายได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการซ่อมจากผู้ผลิตจากต่างประเทศโดยตรง ทำให้เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการงานซ่อม และงานติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงมีทีมวิศวกรหลังการขายที่พร้อมให้บริการทั้งในและนอกสถานที่
     3. แผนกคลังสินค้า : ทางเรามีระบบการวางแผนจัดการสินค้าจำนวน Stock ให้พอเพียงกับความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ
     4. แผนกจัดส่ง : ทางเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญเส้นทาง บริการจัดส่งสินค้าด้วยรถมอเตอร์ไซด์ (กรงเทพฯ) และรถยนต์ (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
     5. แผนกทรัพยากรบุคคล : มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและเสนอแนะนโยบายใหม่ ๆ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่เกี่ยวกับงานด้านบุคลากรให้เกิดความเหมาะสมและนำมาปรับใช้ ทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงาน
     6. แผนกบัญชีและการเงิน
     7. แผนกจัดซื้อ

expand_less