โรคซาร์โคเพเนีย (Sarcopenia) (2)

อาการเบื้องต้นของโรคซาร์โคพีเนีย
• สังเกตได้จากกล้ามเนื้อบริเวณแขน ขา ของผู้ป่วยจะเล็ก ลีบ และอ่อนแรงลง เนื่องจากขาดการออกกำลังกาย บวกกับการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนไม่เพียงพอ
• ผู้ที่มีรูปร่างผอมบางไม่ต้องกังวลไป เพราะไม่ใช่ว่าคนผอมทุกคนจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซาร์โคเพเนีย แต่ถ้ากล้ามเนื้อแขน ขา เล็กลีบลงไปเรื่อย ๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ
• โรคซาร์โคเพเนียมักเกิดกับผู้ที่มีอายุระหว่าง 65-80 ปี โดยผู้ป่วยอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อสูงถึง 8% ทุก ๆ 10 ปี อย่างไรก็ดี โรคนี้ไม่ได้เกิดกับผู้สูงวัยเท่านั้น คนในวัย 30-40 ปี ก็มีโอกาสเป็นได้

สัญญาณอื่น ๆ ที่บ่งชี้ว่าอาจกำลังเป็นโรคซาร์โคพีเนีย
• เดินช้าลง
• เดินขึ้นบันไดด้วยความลำบาก
• ล้มบ่อย เนื่องจากสูญเสียการทรงตัว
• ไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้เหมือนเดิม

ที่มา
https://spacebar.th
https://younghappy.com
https://www.thairath.co.th