ใส่ใจผู้ดูแล, ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
   ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ (Alzheimer) เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองที่ส่งผลให้การทำงานของสมองบกพร่อง ผู้ป่วยโรคนี้จึงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

อ่านต่อ