สามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) + Transcript + ค่าตอบแทนที่ต้องการ มาที่ E-mail : [email protected]

   สถานที่ทำงาน พิกัด : CLICK ????????

   ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.