โรคที่มากับหน้าร้อน (2)

3. อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)
   เป็นโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าร้อน ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคจำพวก S.aureus หรือ B.cereus หรือ C.perfringens ส่วนใหญ่จะมีอาการหลังจากรับประทานที่มีรสจัดหรืออาหารที่ปรุงไม่สุกพอ เช่น อาหารค้างคืน เนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก หรือทานดิบ ๆ และเมื่อรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปแล้ว อาจทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมา ที่ทำให้การใช้ชีวิตของคุณอาจแย่ลง

อาการอาหารเป็นพิษ
• อาเจียนติดต่อกันไม่หยุด หรือมีเลือดออก
• ปวดท้องในลักษณะปวดบิดเป็นพัก ๆ
• ท้องเสีย
• คลื่นไส้หรืออาเจียน

4. อหิวาตกโรค (Cholera)
   เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงและสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ โคเลอรี (Vibrio Cholerae) ซึ่งเชื้อจะเข้าไปอยู่บริเวณลำไส้และจะสร้างพิษออกมา และทำปฏิกิริยากับเยื่อบุผนังลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง จนทำให้ร่างกายเสียน้ำหรือเกลือแร่อย่างรวดเร็ว และหากปล่อยไว้ให้อาการรุนแรงก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้ โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสุกหรือสดสะอาด

อาการอหิวาตกโรค
• ถ่ายเหลวเป็นน้ำสีคล้ายน้ำซาวข้าว
• ถ่ายมีมูกเลือด
• ปวดท้องน้อยอย่างมาก
• อาจมีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนร่วมด้วย

ที่มา
https://hd.co.th
https://www.thairath.co.th

https://www.paolohospital.com