โรคที่มากับหน้าร้อน (1)

1. อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
   เป็นภาวะที่มีการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ภายใน 24 ชั่วโมง หรือถ่ายเป็นมูกเลือดมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งสามารถหายได้เองหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น แต่ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น อาจจะถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 10-20 ครั้งต่อวัน และไม่สามารถรับประทานอาหารหรือน้ำได้เลย ส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะช็อก หรือหมดสติจากการขาดน้ำได้

อาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ที่ต้องรีบพบแพทย์
• ปวดท้องอย่างรุนแรง
• ปวดศีรษะ
• มีไข้
• คลื่นไส้
• อ่อนเพลีย

2. ไข้ไทฟอยด์ หรือ ไข้รากสาดน้อย (Typhoid)
   เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhi โดยเชื้อชนิดนี้สามารถแพร่กระจายไปยังทุกส่วนของร่างกายได้ ซึ่งติดต่อได้จากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน และเมื่อเราสัมผัสกับเชื้อชนิดนี้แล้วอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้ อีกทั้งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตได้

อาการไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย
• ไข้สูง
• เบื่ออาหาร
• แน่นท้อง
• ท้องผูก

ที่มา
https://www.thaihealth.or.th
https://www.paolohospital.com