5 สิ่งที่ต้องระวัง เมื่อดูแลผู้สูงอายุติดเตียง

1. แผลกดทับจากการนอนนิ่ง ๆ เป็นเวลานาน
    แผลกดทับ เกิดจากการที่ผู้ป่วยนอนนาน ๆ บริเวณที่เป็นปุ่มกระดูกต่าง ๆ จะขาดเลือดมาเลี้ยงที่ผิวหนัง จึงทำให้เซลล์บางตัวตายจนเป็นแผล สามารถเกิดขึ้นได้หลายจุด เช่น ท้ายทอย สะบัก ศอก สะโพก กระดูกก้นกบ ส้นเท้า เป็นต้น ผู้ดูแลควรพลิกตัวผู้ป่วยทุกๆ 2 ชั่วโมงด้วยท่านอนใหม่

2. ภาวะกลืนลำบาก
    สาเหตุที่พบได้บ่อย คือ ความผิดปกติทางช่องปากและคอหอยในผู้สูงอายุจากโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อม ซึ่งภาวะกลืนลำบากมีความเสี่ยงต่อการสำลักในขณะรับประทานอาหาร อาจทำให้ปอดเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อ เพราะเศษอาหารหลุดเข้าไปที่หลอดลม หรือเศษอาหารชิ้นใหญ่อาจเข้าไปอุดหลอดลมได้ ดังนั้นผู้ดูแลควรปรับเตียง 45-90 องศา นั่งบนเตียงโดยใช้หมอนช่วยดันหลังให้ทรงตัว นอกจากนี้ควรปรับอาหารกลืนง่าย

3. ความสะอาด
    เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ดูแลไม่ควรละเลย หมั่นชำระล้างร่างกายด้วยสบู่อ่อนๆ ดูแลการขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นดูแลความสะอาดในการขับถ่าย เพื่อลดการสะสมของแบคทีเรีย และลดความเสี่ยงปอดอักเสบ

4. สภาพแวดล้อมของห้องนอน
    ควรจัดให้เหมาะสมกับการใช้งาน สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทำความสะอาดให้อากาศถ่ายเทอยู่เสมอ

5. ภาวะสุขภาพจิต
    ปัญหาทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากความเสื่อมของร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้ผู้ป่วยเบื่อหน่ายและไม่มีความสุข ดังนั้นผู้ดูแลควรหากิจกรรมผ่อนคลายที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดี

อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงลดแผลกดทับ ยี่ห้อ TURNAID
   TurnAid หรือ อุปกรณ์เสริมช่วยพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงป้องกันแผลกดทับ เตียงพลิกตัวผู้ป่วย เตียงป้องกันแผลกดทับ เป็นอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยอัมพาต เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ทำงานโดยมีราวหมุนทั้งสองด้านของอุปกรณ์จะเป็นตัวหมุนผ้าเพื่อช่วยพลิกตัวผู้ป่วยได้ มีรีโมทคอนโทรลจึงง่ายต่อการควบคุมอุปกรณ์


อ้างอิง
https://ladynurse.co/blog
https://www.thaihealth.or.th
https://topcares.in.th