ทำอย่างไรให้ห่างไกลจากอัมพฤกษ์อัมพาต

   1. เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและสามารถเริ่มได้ทันที หากต้องการคำปรึกษาระหว่างกระบวนการเลิก โทร.1413 สายด่วนเลิกสุรา

   2. เลิกบุหรี่ ไม่ว่าจะสูบเองหรือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่ก็ตาม อาศัยความตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นเดียวกันกับสุรา และควรหากิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อไม่ให้กลับไปสูบอีก หากต้องการคำปรึกษา โทรหาสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600

   3. เลิกคิดลบ เลิกนอนดึก เลิกเครียด เพราะความคิดและมุมมองก่อให้เกิดอารมณ์ที่ทั้งเป็นบวกหรือเป็นลบได้ อารมณ์ที่เป็นลบต่าง ๆ ทั้งเศร้า วิตกกังวล โกรธ ส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะสำคัญทั้งสิ้น เช่น เมื่อมีอารมณ์โกรธทำให้ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก เมื่อมีอารมณ์วิตกกังวลทำให้เป็นแผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น

   4. เลิกรับประทานอาหารรสจัด (หวาน มัน เค็ม) อาหารขยะ อาหารแปรรูป เพราะอาหารกลุ่มดังกล่าวทำให้ร่างกายต้องรับภาระมาก เช่น เค็มมาก ทำให้ไตทำงานหนัก ความดันโลหิตสูงนำไปสู่หลอดเลือดสมองเสื่อมเร็ว หวาน ๆ มัน ๆ พลังงานสูงเกินไป เก็บเป็นไขมันในช่องท้อง ตามกระแสเลือด ทำให้หลอดเลือดอักเสบ เสื่อมแข็งก่อนเวลาอันควร เป็นต้น อาหารกลุ่มที่เป็นประโยชน์และควรรับประทานทุกมื้อ ได้แก่ ผัก ผลไม้สด

   5. เลิกใช้ชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ ติดหน้าจอ หันมาขยับเนื้อขยับตัว ออกกำลังเพียง 150 นาทีต่อสัปดาห์ (เดินเร็ว วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วันเป็นต้น) ก็ให้ประโยชน์สุขภาพ เผาไขมันส่วนเกินลดอ้วนลงพุง ทั้งนี้การออกกำลังกายมีหลากหลายประเภท และมีข้อควรระวังสำหรับบุคคลต่าง ๆ กัน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อออกแบบโปรแกรมให้มีความปลอดภัยและตรงวัตถุประสงค์

   หากเราตั้งใจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ลด ละ เลิก ปัจจัย 5 ประการดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะห่างไกลอัมพฤกษ์อัมพาตเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงอีกหลาย ๆ โรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหมดที่เรียกย่อ ๆ กันว่า NCD (Non-Communicable Diseases) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง อ้วนลงพุง เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอาการย่อมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

TOPRO Troja 5G : รถเข็นช่วยเดิน, Walker มีล้อ TOPRO Troja Walker2 : อุปกรณ์ช่วยเดินผู้สูงอายุ, รถเข็นช่วยเดิน

ที่มา
ผศ.พญ. มนธนา บุญตระกูลพูนทวี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
https://ladynurse.co
https://www.thairath.co.th
https://www.samitivejhospitals.com