เบาหวานในเด็กคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร?

   เบาหวานในเด็กเป็นภาวะที่เกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป โดยที่อินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีปัญหาหรือไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเพียงพอ โดยโรคเบาหวานในเด็กจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

   โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes) เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดสำหรับเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น เกิดจากเซลล์ตับอ่อนที่เรียกว่า "บีต้าเซลล์" ถูกทำลาย ต้องได้รับการรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเท่านั้น และมักเป็นโรคเมื่ออายุยังน้อย

   โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) ส่วนใหญ่มักเกิดในช่วงที่เข้าวัยรุ่นแล้ว โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ ภาวะอ้วน ปัจจัยทางพันธุกรรม และประวัติการคลอดที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยหรือมากกว่าปกติ กลไกเกิดจากร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ร่วมกับตับอ่อนบกพร่องในการหลั่งอินซูลิน

ลักษณะอาการของเด็กที่เป็นโรคเบาหวาน
   • กระหายน้ำมาก ดื่มน้ำมาก
   • หิวบ่อย รับประทานอาหารมากขึ้น
   • น้ำหนักตัวลดลงทั้งที่กินอาหารในปริมาณที่มากกว่าปกติ
   • เหนื่อยง่าย
   • ปัสสาวะบ่อย
   • หงุดหงิดง่าย บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง
   • ปัสสาวะรดที่นอน ทั้ง ๆ ที่เคยควบคุมการปัสสาวะได้
   • ในคนไข้เบาหวานประเภทที่ 2 อาจพบลักษณะของการดื้อ Insulin ได้แก่ ผิวหนังมีลักษณะเป็นปื้นสีดำหนา ๆ คล้ายกำมะหยี่ ซึ่งส่วนมากมักพบที่บริเวณ ลำคอ ข้อพับ รักแร้ (Acanthosis Nigricans)

เบาหวานในเด็กควรดูแลอย่างไร?
   • ตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือด : สังเกตสภาวะเบาหวานในเด็กโดยตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ
   • การควบคุมอาหาร : ดูแลให้เด็กรับประทานอาหารที่เหมาะสมและสมดุล เน้นการบริโภคอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ โดยลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น ขนมหวาน น้ำเชื่อม น้ำแก้ว เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล และอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง นอกจากนี้ควรเสริมอาหารด้วยผัก ผลไม้ และโปรตีนที่มีคุณค่าสูง
   • การออกกำลังกาย : สร้างนโยบายการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยแนะนำให้เด็กออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว วิ่ง กระโดด เล่นกีฬา เป็นต้น อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการออกกำลังกายเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเบาหวานและสุขภาพของเด็ก
   • การติดตามการรักษา : สำรวจอาการและสภาวะเบาหวานของเด็กอย่างสม่ำเสมอ ติดตามการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการดูแลสุขภาพให้เหมาะสม
   • การศึกษาเพิ่มเติม : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลเบาหวานในเด็ก

   สำหรับการดูแลเบาหวานในเด็กทุกกรณี ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของเด็ก

อ้างอิง
https://shorturl.asia/owktf
https://shorturl.asia/cLhO8