พูดอย่างไรให้ผู้สูงอายุยอมใช้อุปกรณ์เสริมดูแลตนเอง

   การพูดให้ผู้สูงอายุใช้อุปกรณ์เสริมเป็นเรื่องยากพอสมควร เนื่องจากผู้สูงอายุไม่อยากยอมรับว่าถึงวัยที่ควรใช้อุปกรณ์เสริมแล้ว อาทิ รถเข็นพยุงเดิน (Rollator) , อุปกรณ์ช่วยถนอมข้อเข่าเวลาลุก-นั่ง (Toilet Lift) เป็นต้น

   การพูดกับผู้สูงอายุเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เสริม ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นมิตร เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายใจและมีความสนใจที่จะลองใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้น

ตัวอย่างวิธีที่สามารถใช้ในการพูดเพื่อให้ผู้สูงอายุให้ยอมใช้อุปกรณ์เสริม
   • สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสบายใจ ควรพูดให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าคุณสนใจและเข้าใจความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ใช้ภาษาที่ชัดเจนและไม่ซับซ้อน
   • เรียนรู้และเข้าใจความต้องการและความสนใจของผู้สูงอายุ เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับความสนใจนั้น เช่น อุปกรณ์มีกระเป๋าช่วยใส่ของหรือสีที่ผู้สูงอายุชื่นชอบเป็นพิเศษ
   • ถ้ามีอุปกรณ์เสริมหลายตัวเลือกให้ใช้ อธิบายลักษณะและประโยชน์ของแต่ละตัวเลือกแล้วให้ผู้สูงอายุเลือกตามความสะดวกสบายและความต้องการของตนเอง
   • ฟังคำถามของผู้สูงอายุอย่างรอบคอบและตอบด้วยคำตอบที่ง่ายต่อการเข้าใจ ใช้ตัวอย่างที่ชัดเจนเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์ของอุปกรณ์เสริม
   • อธิบายการใช้งานของอุปกรณ์อย่างชัดเจนให้ผู้สูงอายุเข้าใจ เพิ่มขั้นตอนการใช้งานด้วยตัวอย่างที่สื่อความหมาย เช่น ให้ตัวอย่างการกดปุ่มหรือเลื่อนสวิตช์ และแสดงการใช้งานอุปกรณ์ด้วยตัวเองเพื่อให้เห็นวิธีที่ถูกต้อง
   • สอนให้มีความรู้สึกมั่นใจ เมื่อผู้สูงอายุมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เสริมเป็นของตนเอง ช่วยให้เขาสร้างความรู้สึกที่มั่นใจและอิสระในการใช้งาน ให้เวลาให้ผู้สูงอายุฝึกฝนและซ้อมใช้งานอย่างช้า ๆ และเฉลี่ยให้คำแนะนำและการสอนอย่างต่อเนื่อง
   • เมื่ออยู่ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์เสริม สามารถเสนอแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้สูงอายุสามารถศึกษาได้อีก เช่น วิธีใช้งานที่ละเอียดของอุปกรณ์ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่สอนใช้อุปกรณ์ หรือวิดีโอการสอนที่สามารถใช้งานได้
   • ควรเชื่อมั่นในความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์เสริมของผู้สูงอายุและหมั่นชื่นชมอยู่เสมอในการพัฒนาที่เข้าใจได้ เมื่อผู้สูงอายุรู้สึกว่ามีคนสนใจและรับรู้ความพยายามของเขาในการเรียนรู้จะทำให้ผู้สูงอายุมั่นใจในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มากขึ้น

   อย่าลืมว่าการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับอุปกรณ์เสริมอาจต้องใช้เวลา ให้เวลาแก่ผู้สูงอายุ เอาใจใส่และอดทนในกระบวนการช่วยเหลือ สร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้พวกเขาใช้อุปกรณ์เสริมได้อย่างสะดวกและมีความพึงพอใจกับการใช้งาน