จัดห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ

               การจัดห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุให้ปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะมีความไม่มั่นคงในการเดินและมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหรือเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงนี้ สามารถดำเนินการจัดห้องน้ำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้

  • ติดตั้งทางเข้าและออกจากห้องน้ำให้มีความสะดวก โดยควรมีทางเข้าและออกที่กว้างพอที่จะรองรับการใช้งานของรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเดิน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้เครื่องช่วยเดิน
  • ติดตั้งบาร์และฝักบัวให้เหมาะสม ควรใช้บาร์สำหรับป้องกันการลื่นไถล และติดตั้งฝักบัวที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเพื่อสะดวกในการใช้งาน
  • ลดความลาดชันของพื้นห้องน้ำให้ต่ำลง จะช่วยลดความเสี่ยงในการลื่นไถล
  • ติดตั้งพื้นผิวป้องกันการลื่นไถลไว้ให้ผู้สูงอายุยืนตัวหรือเดินได้อย่างปลอดภัย
  • ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอ เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นชัดเจนและลดความเสี่ยงในการหกล้มหรือลื่นไถล
  • ลดการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำ เช่น การใช้เครื่องทำความร้อนน้ำหรือเครื่องทำลมเย็นเป็นต้น เพราะอุปกรณ์เหล่านี้อาจทำให้ผู้ใช้งานเกิดอันตรายได้
  • ติดตั้งบาร์จับ (grab bars) ในพื้นที่ที่จำเป็น เช่น ริมอ่างน้ำ กำแพงหรือพื้นผิวที่ลื่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นคงและปลอดภัยขึ้นในการเข้าออกจากห้องน้ำ
  • ติดตั้งที่นั่งสำหรับอาบน้ำหรืออ่างล้างหน้าหรือที่นั่งบนอ่างน้ำ เพื่อลดความเหนื่อยล้าของผู้สูงอายุในการอาบน้ำ
  • อาจมีการติดตั้งระบบเสียงเตือนเมื่อมีความเสี่ยง เช่น เสียงเตือนการเปิดประตูห้องน้ำ
  • ปรับแต่งห้องน้ำให้เข้ากับความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น ติดตั้งที่ยกนั่งในห้องน้ำให้เหมาะสมกับความสูงของผู้ใช้ หรือสร้างที่วางของอุปกรณ์ให้สะดวกในการใช้งาน